Ortopedik Rehabilitasyon

PT_ACADEMY ekibi tarafından güncel yayınların ışığında takip edilen rehabilitasyon protokolleri ile ortopedik yaralanma geçiren sporcu, güvenli bir şekilde sağlığına kavuşturulur. Kişinin vücut yapısına, yaralanmanın tipine ve cerrahi operasyona özgü planlanan rehabilitasyon programları ile cerrahilerden önce kişiyi operasyona hazır hale getirilir, cerrahi veya yaralanma sonrası toparlanma süreci hızlandırılır.